مرجع تخصصی کد موبایل | بلاگ

مرجع تخصصی کد موبایل

ساخت وبلاگ
واحد ارتباطات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تصویر متحرک زیباسازی وب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شماره تماس:09190879855   ایمیل:www.adebayoor@niloblog.com   از وبلاگ های دیگر ما نیز دیدن کنید:www.adebayoor.niloblog.com      www.adebayoor.blogfa.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       http://www.8pic.ir/images/39944324214184104471.gif                                                                                                  http://www.8pic.ir/images/81123785630470843909.png

مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

نویسنده : ادبایور بازدید : 373 تاريخ : دوشنبه 4 فروردين 1393 ساعت: 19:49

تبلیغات

 برای درج تبلیغات رایگان با شماره زیر تماس بگیرید:   09190879855

مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

نویسنده : ادبایور بازدید : 289 تاريخ : سه شنبه 27 اسفند 1392 ساعت: 16:17

آهنگ پیشواز آلبوم شخصی فرزاد فرزین

 

 

آهنگ پیشواز آلبوم شخصی فرزاد فرزین

آهنگ پیشواز برگرد فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۱
آهنگ پیشواز لحظه ها فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۲
آهنگ پیشواز هدفون فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۳
آهنگ پیشواز قطار فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۴
آهنگ پیشواز با تو می مونم فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۵
آهنگ پیشواز شخصی فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۶
آهنگ پیشواز فکر تو فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۷
آهنگ پیشواز ماه عسل فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۸
آهنگ پیشواز صلح جهانی فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۴۹
آهنگ پیشواز بی منطق فرزاد فرزین – ۳۳۱۷۰۵۰


مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

نویسنده : ادبایور بازدید : 267 تاريخ : يکشنبه 17 فروردين 1393 ساعت: 0:13

وبلاگ به فروش میرسد.

 http://www.8pic.ir/images/34896972169588163131.gifhttp://www.8pic.ir/images/34896972169588163131.gifhttp://www.8pic.ir/images/34896972169588163131.gifhttp://www.8pic.ir/images/34896972169588163131.gif                                                                          این وبلاگ به هر قیمتی که تو بخوای به فروش میرسد. فقط کافی به شماره 09165554560 اس بدی.

مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

نویسنده : ادبایور بازدید : 282 تاريخ : جمعه 15 فروردين 1393 ساعت: 0:24

فروش

 وبلاگ زیر به مبلغ 5هزار تومان به فروش میرسد:adebayoor.niloblog.com    کافیست باشماره زیر تماس بگیرید.09190879855         

مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

نویسنده : ادبایور بازدید : 272 تاريخ : دوشنبه 4 فروردين 1393 ساعت: 19:56

اطلاعیه مهم (شماره سوم)

 با تشکر از شما بازدیدکنندگان عزیز خواهشمند هستم که در نظر سنجی شرکت کنیدو همچنین با قرار دادن نظرات خود در هر چه بهتر شدن وبلاگ همکاری کنید.     با تشکر مدیر"مرجع تخصصی کد موبایل"

مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

نویسنده : ادبایور بازدید : 282 تاريخ : دوشنبه 4 فروردين 1393 ساعت: 17:34

کد اوای انتظار(93)علی لهراسبی(همراه اول)

 

کد نام اثری از اعتبار قیمت عملیات
63010 پناه علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63009 من دیگه خسته شدم علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63008 حالم خوبه علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63007 دیوار علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63006 دلهره علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63005 فال علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63004 دیوونه وار علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63003 سفر علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63002 دوسم نداری علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
63001 شرشر بارون علی لهراسبی 30 روز 3000 ریال پخش
مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

نویسنده : ادبایور بازدید : 326 تاريخ : جمعه 1 فروردين 1393 ساعت: 13:47

نحوه فعال سازی سرویس اوای انتظار در خطوط همراه اول

 بازدید کننده گرامی، ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر از ﺳﻪ روش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ: 

1. ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه (SMS)    
  2. ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ (IVR)
  3. ﻛﺪﻫﺎي دﺳﺘﻮري (USSD)
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.    
1- ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه (SMS)    
  ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه، ﻛﺪ آواي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ    
ﺷﻤﺎره 8989 ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﻳﻦ آواﻫـﺎي اﻧﺘﻈـﺎر،   
ﻳﻚ ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺪون ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 8989 ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.    
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل: ارﺳﺎل ﻛﺪ آﻫﻨﮓ "20069 " ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 8989.   
2- ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ (IVR)    
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﻳﺎ، ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
9990 ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ (ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻤﺎره راﻳﮕﺎن اﺳﺖ). ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺪد 9 (ﻣﻨﻮي ﺧﺪﻣﺎت
ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري)، ﻋﺪد 3 (دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﺟﺪﻳـﺪ)، و ﻋـﺪد  1 (ﺳـﺮوﻳﺲ آواي   اﻧﺘﻈـﺎر) وارد
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي و اﻧﺘﺨﺎب آﻫﻨﮓ ﺷﻮﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺪ آﻫﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﻛﻠﻴـﺪ    
ﻣﺮﺑﻊ را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻫﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد.    
3- ﻛﺪﻫﺎي دﺳﺘﻮري (USSD)   
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي ﺳﺮوﻳﺲ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻛﺪﻫﺎي دﺳﺘﻮري ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﺑـﺮاي  
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﺪ زﻳﺮ را ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺷﻤﺎره ﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ارﺳـﺎل  
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:   
 #ﻛﺪ آواي اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ*111*221*
ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل:   
*111*221*31063#
مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

نویسنده : ادبایور بازدید : 298 تاريخ : جمعه 1 فروردين 1393 ساعت: 13:20

نحوه فعال سازی سرویس آهنگ پیشواز در خطوط ایرانسل

 این خدمات که برای نخستین بار در ایران توسط ایرانسل ارائه می شود، به مشترکین ایرانسل امکان می دهد تا به دلخواه خود، صدای بوقی را که تماس گیرندگان با شماره آنها (پس از شماره گیری و پیش از برداشته شدن گوشی) می شنوند به آهنگ های خاصی تغییر دهند! سرویس آهنگ پیشواز به شما امکان می دهد تا بوق انتظار شبکه را که تماس گیرندگان با شما پیش از برقراری ارتباط می شنوند، به دلخواه با یک قطعه موسیقی یا آهنگ خاص جایگزین کنید. یعنی اگر کسی با شماره ایرانسل شما تماس بگیرد تا قبل از اینکه شما تلفن همراه خود را جواب دهید فرد موردنظر به جای شنیدن بوق همیشگی (بیپ بیپ ) که نشان دهنده زنگ خوردن گوشی شما می باشد ، موزیک دلخواهیِ شما را خواهد شنید!


مشترکین ایرانسل، می توانند نمونه آهنگ های موجود در پورتال آهنگ پیشنواز را گوش کنند و سپس آهنگ موردنظرشان را سفارش دهند. همچنین برای سفارش آهنگ می توان از طریق پیام کوتاه (SMS) و یا کدهای دستوری (USSD) نیز اقدام کرد.

از قابلیت های متعدد این سرویس، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

» تنظیم یک آهنگ دلخواه برای هر یک از تماس گیرندگان:
با این ویژگی شما می توانید صدای بوق انتظار را برای تماس گیرندگان مختلف، به آهنگهایی تغییر دهید که مناسب آنها باشد.

» تنظیم زمان پخش هر آهنگ از قبل:
با این ویژگی شما می توانید به نحوی زمان را تنظیم کنید تا درصورتیکه به طور مثال، دوست شما در روز تولد خود با شما تماس گرفت، بجای بوق انتظار معمولی، یک آهنگ مربوط به همین مناسبت را بشنود.

» تنظیم چند آهنگ برای یک تماس گیرنده در ساعات مختلف:
با این ویژگی شما می توانید سیستم آهنگ پیشواز خود را به نحوی تنظیم نمایید که به نسبت زمان، آهنگ پیشواز خط شما تغییر کند.

نحوه ثبت نام برای استفاده از سرویس آهنگ پیشواز:
• از طریق vitrin.irancell.ir به پورتال آهنگ پیشواز وارد شوید.
• برای ورود به سیستم باید دو خانه مربوط به شماره همراه و رمز ورود را پر کنید.
• سپس شماره تلفن ایرانسل خود را در قسمت نام کاربری وارد کنید.


رمز ورود همان رمز ورودی است  که شما برای استفاده از سرویس کنترل حساب اینترنتی (e-Care) از آن استفاده می‌کنید.
درصورتیکه هنوز برای دریافت این رمز درخواست نداده اید، کافیست روی دکمه ثبت نام کلیک کنید. به این ترتیب، سیستم از شما اطلاعات لازم را می پرسد و رمز ورودتان را از طریق پیام کوتاه ارسال می‌نماید.
برای دریافت رمز ورود همچنین می‌توانید در یک پیام کوتاه کلمه e-Care را از خط ایرانسل به شماره 130 ارسال نمایید تا رمز ورود شخصی شما برایتان ارسال شود.

از این پس می توانید از این سرویس جدید و استثایی ایرانسل لذت ببرید!

 

 

مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

نویسنده : ادبایور بازدید : 346 تاريخ : جمعه 1 فروردين 1393 ساعت: 2:22

اطلاعیه مهم (شماره دوم)

به دلیل استقبال شما بازدید کنندگان عزیز از این وبلاگ از این پس از  کد اهنگ پیشواز و اوای انتظار نیز استفاده می کنیم.


    لطفا با نظر دادن به مطالب در ارائه خدمات بیشتر ما را یاری کنید.

مرجع تخصصی کد موبایل...
ما را در سایت مرجع تخصصی کد موبایل دنبال می کنید

نویسنده : ادبایور بازدید : 346 تاريخ : جمعه 1 فروردين 1393 ساعت: 0:44